โขมพัสตร์

โขมพัสตร์

ก่อตั้งขึ้นที่อำเภอหัวหิน ในปี พ.ศ. 2491 เป็นร้านผ้าที่อยู่คู่เมืองหัวหินมานาน ตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และ หม่อมเจ้าหญิงผจงจิตร กฤดากร ได้ทรงสร้างโรงงานย้อมและพิมพ์ผ้าขึ้นที่หัวหิน บนพื้นที่ผืนเดียวกับที่ตั้งร้านในปัจจุบัน สมัยนั้นเป็นโรงงานเล็กๆ มีคนงานเพียง 20 คน จำลองรูปแบบมาจากโรงงานที่ทรงเคยทำสมัยลี้ภัยการเมืองไปประทับที่ไซง่อน ประเทศเวียดนาม ทรงเลือกหัวหิน เพราะทรงมีที่ดินอยู่แล้ว และทรงมีเจตนาให้ชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ปัจจุบันบริหารงานโดย คุณอัสสยา คงสิริ ทายาทรุ่นที่ 3 ที่สานต่อเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษและสืบตำนานการพิมพ์ผ้าไทยแบบดั้งเดิมเรื่อยมา โดยที่ปัจจุบันมีคนงานประมาณ 80 คน และทางร้านยังคงพิมพ์ผ้าด้วยมือเหมือนสมัยก่อน เริ่มจากการผสมสี ทำกรอบเขียนลาย ถ่ายลงกรอบ ใช้มือพิมพ์ แต่ได้มีการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้บ้างในบางกระบวนการ เช่น ซัก อบ รีดผ้าให้แห้งไม่ให้สีตกหลังจากพิมพ์ลายผ้าเสร็จแล้วเท่านั้น ส่วนการดำเนินธุรกิจยังเหมือนในอดีต ที่ทำเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆ ไม่ได้ทำการตลาดใหญ่โตฟุ่มเฟือย และสินค้ายังคงมีเอกลักษณ์ความงามเฉพาะของโขมพัสตร์เช่นเดิม

ก่อนหน้า
ทั้งหมด
ถัดไป