แผนกผ่าตัด รพ.พญาไท 3

แผนกผ่าตัด รพ.พญาไท 3

ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อโรงพยาบาลพญาไท 3 มีจำนวนห้องผ่าตัดรวม 10 ห้อง เป็นห้องแรงดันบวก (Positive pressure room) สำหรับการผ่าตัดปลอดเชื้อ จำนวน 9 ห้อง ห้องแรงดันลบ (Negative pressure room) สำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 1 ห้อง จัดสร้างและดำเนินการตามมาตรฐานสากล มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแรงดันอากาศระบบการไหลเวียนอากาศ เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งอุปกรณ์ ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในห้องผ่าตัดทุกชนิดเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับห้องผ่าตัดโดยตรง มีผิวเรียบ ป้องกันการเกาะของฝุ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีการแบ่งเขตภายในบริเวณห้องผ่าตัดอย่างชัดเจน มีระบบการผ่านเข้า-ออกของอุปกรณ์สะอาด และอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แยกกันอย่างชัดเจน (One way traffic) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยผ่าตัด สามารถให้บริการผ่าตัดได้ทุกสาขา มีเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง และเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย รองรับการผ่าตัดได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ก่อนหน้า
ทั้งหมด
ถัดไป