พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย จัดแสดงครั้งแรกที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย เมื่อปีพ.ศ. 2529 และเมื่อมีการย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาที่บริเวณถนนรัชดาภิเษก ในปี พ.ศ. 2539 ธนาคารได้ย้ายพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยมาจัดแสดงที่อาคารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยแห่งนี้ และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2539 และในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ดำเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550

ก่อนหน้า
ทั้งหมด
ถัดไป